Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Bouřky 8.7. až 10.7.2006, tromba ve Ždánicích

8.7. až 10.7. se nad územím České republiky vyskytovaly četné bouřky spojené s mělkou brázdou nízkého tlaku vzduchu. Některé z těchto bouřek přinesly i výrazné srážky a kroupy, které způsobily škody, jako tomu bylo například u dopoledních bouřek 8.7. v Brně.

Celková situace

Až do 6.7. se naše území nacházelo pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu, která se však tohoto dne odsunula na východ a na naše území postoupila mělká brázda nízkého tlaku. Na čáře instability v této brázdě se v západních a jihozápadních částech republiky vytvořily první bouřky. 7.7. byly bouřky mírně četnější a posunuly se i do východnějších oblastí republiky. 8.7. se v ranních hodinách nad Rakouskem vytvořil pás bouřek s pohybem jižním směrem a tento pás způsobil přívalové srážky v Brně a okolí. Tento pás bouřek je dobře vidět na radarovém snímku.

Ilustrační foto...

Četné bouřky se pak po zbytek dne vyskytovaly nad celým územím. Podobná situace panovala i následující den. 10.7. byla mělká brázda nahrazena oblastí vysokého tlaku vzduchu a bouřky se vyskytovaly pouze na Moravě a to mnohem méně četné a výrazné než ve dnech předchozích. Zajímavé byly obzvláště bouřky 9.7. a 10.7. nad Moravou, které jevily jen velice pomalý a dosti chaotický pohyb v brázdě nízkého tlaku vzduchu.

Situaci z pohledu zvrstvení ovzduší ve dnech 8.7. až 10.7. ukazuje graf zachycující vývoj vertikálního teplotního gradientu (vzhledem k zemi) s výškou. Graf byl sestrojen na základě aerologických sondáží prováděných ve 12:00 UT na stanici ČHMÚ v Prostějově. Je vidět že zvláště při zemi vykazuje zvrstvení silnou podmíněnou labilitu.

Ilustrační foto...

Konvekce a tromba ve Ždánicích

Všechny tři uvedené dny jsem měl možnost pozorovat výrazný vývoj konvektivní oblačnosti a několik vzdálených bouřek. Oblačnost každý den měla svoje specifické rysy. 8.7. se specifickým rysem stal velmi rychlý rozpad oblačnosti. Kumuly se sice dost rychle stávaly vertikálně výraznými avšak v naprosté většině případů se nakonec odtrhnul vrcholek a kumulus záhy zanikl. Hlavní roli zde sehrála pravděpodobně nízká vlhkost ve vyšších vrstvách atmosféry (cca mezi 4 a 7 km). Vývoj jednoho z kumulů zachycuje následující série snímků pořízených v rozmezí přibližně 4 minut.

Ilustrační foto...

Charakteristickým rysem 9.7. se staly především vysoké a úzké kumuly (viz. snímek). Vlhkost už byla o něco vyšší než předchozí den, což se dalo usuzovat i podle vývoje oblačnosti, která přetrvávala mnohem delší dobu a nedocházelo tak k jejímu rychlému rozpadu.

Ilustrační foto...

Výrazným byl též tzv. Tyndallův jev, který je vidět na snímku v podobě paprsků a tmavší oblasti lemující okraj kumulu.

Ilustrační foto...

Tím hlavním se však stala bouřka, při které se vyskytla i tromba. I když bouřku samotnou jsem pozoroval tak o trombě jsem se dozvěděl až následující den. Jak se mi povedlo zjistit, tromba se vyskytla právě v době, kdy jsem se těsně před začátkem srážek vrátil domů a přehrával snímky z foťáku na počítač. I přes to jsem z okna viděl zřetelné náznaky vírnatosti pod základnou kumulonimbu. V jednu chvíli, kdy začalo pršet, se na jednom místě spustila ze základny kumulonimbu oblačná formace a vytvořila tak nevýrazný, ale přeci jen viditelný výběžek. Velice záhy poté se kolem tohoto výběžku vytvořily potrhané frakty, které vykazovaly zřetelnou cyklonální rotaci. V tu dobu také došlo k náhlému zesílení větru, což však téměř jistě se zmíněnou formací nesouviselo a šlo o tzv. gust frontu, tedy oblast nárazů větru pocházejících ze sestupných proudů v bouřce. Čekal jsem, že se tato oblačná formace změní v trombu, ale asi po minutě a půl se rozpadla. Jak už jsem však naznačil, tromba se skutečně vyskytla a to prakticky ve stejnou dobu jen asi o 20° až 30° západněji než se nacházel mnou pozorovaný vír. O trombě se mi povedlo zjistit velké množství informací díky spoustě svědků tohoto jevu. Bohužel snímky se mi sehnat nepovedlo. Nejlepší svědectví o trombě poskytla Šárka Moudrá, další nezávislá pozorování všechno velice dobře potvrdila a tak o povaze jevu není téměř pochyb.

Tromba se vyskytla kolem 14:10 UT na čelní straně kumulonimbu v oblasti těsně před silnými srážkami. Její poloha je přibližně vyznačena černou tečkou na výřezu z radarového snímku pořízeného 10 minut před výskytem tromby radary ČHMÚ.

Ilustrační foto...

Tromba měla šedavou barvu, hladký plášť a cyklonální rotaci, tedy rotaci proti smyslu pohybu hodinových ručiček. Délka trvání zřejmě přesáhla 5 minut a dotyk se zemí jednoznačně nebyl pozorován. Nejobtížnějším úkolem bylo na základě svědectví zjistit alespoň přibližnou velikost tromby. Zdá se, že na délku přesáhla 20°. Díky konfiguraci terénu v místě pozorování mi bylo zřejmé, že tromba byla docela blízko, neboť terén neumožňuje pozorovat vzdálenější objekty i v případě, že jsou relativně vysoko na obloze. Kromě Ždánic byla tromba viditelná i ze dvou dalších blízkých obcí Lovčic a Nechvalína. Na následujícím snímku sice není tromba, ale vír, který jsem popisoval výše. Jde o výběžek přibližně ve středu snímku.

Ilustrační foto...

I poslední den, tedy 10.7., měl svoji charakteristickou oblačnost a staly se jí rozfouknuté vrcholky kumulonimbů, které měl na svědomí silný severoseverovýchodní vítr ve větších výškách atmosféry, což je dobře patrné na obrázku.

Ilustrační foto...

Rychlost větru dosáhla svého maxima ve výšce kolem 11 km, přičemž rychlost zde byla téměř 40 m/s. Jednu z rozfouknutých kovadlin ukazuje následující snímek.

Ilustrační foto...

Bouřky 8.7. a 9.7. ve Velkých Svatoňovicích

Pozorování bouřek z 8.7. a 9.7. z Velkých Svatoňovic (asi 10 km východojihovýchodně od Trutnova) zaslal Tomáš Prouza. Bouřka 8.7. se na místě pozorování projevila pouze hřměním a blesky od 19:10 do 19:40 UT.

9.7. se vyskytly bouřky hned dvě. První v čase 09:15 - 10:50 UT se projevila slabými srážkami o celkovém úhrnu 2 mm a slabším větrem měnícím směr z jihovýchodního přes západní na severovýchodní o síle 3° Beuafortovy škály. Druhá bouřka následující brzy po první v čase 11:10 - 12:00 UT se už srážkově neprojevila a vanul při ní slabý západní vítr o síle 2° Beaufortovy stupnice. Situaci z pohledu meteorologických radarů v době výskytu bouřek ukazují obrázky.

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Další pozorování bouřek a spoustu snímků najdete na stránkách projektu Thunderstorm Observation Project. Na stránkách také najdete výklad mnoha pojmů týkajících se bouřek a meteorologie, včetně těch, které byly použity v tomto článku.

Použité zdroje: radarová data, detekce blesků, aerologická data, data o větru: Český hydrometeorologický ústav

Snímky: Roman Maňák

Pozorovatelé: Roman Maňák, Tomáš Prouza, Šárka Moudrá

Roman Maňák

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Prof. R. Kreutz - Hvězdářství IV
Ilustrační foto...
Zákryt Venuše Měsícem
Ilustrační foto...
Cassini se blíží k cíli své cesty
Ilustrační foto...
Rentgenoví Češi
Ilustrační foto...
Z archivu: Rozhovor se Zdeňkem Pokorným
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691