Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Neklidné srdce červeného obra

Betelgeuze, 425 světelných roků vzdálená hvězda první velikosti na čelence udatného Oriona, tepe podobně jako lidské srdce, ta neforemná pumpa v našich křehkých hrudnících. K tomuto závěru v minulých měsících dospěl tým cambridgských hvězdářů pod vedením Hubblova kosmického dalekohledu. Ostatně koho jiného?

Ilustrační foto...

Betelgeuze, načervenalá ozdoba snad nejkrásnějšího zimního souhvězdí, patří mezi tzv. chladné červené veleobry s hmotností kolem 20 Sluncí. Teplota její rozsáhlé atmosféry, v průměru 3 tisíce kelvinů, se z mnoha různých důvodů mění a plynný obal dožívajícího obra, jenž by sahal až za dráhu Jupiteru, doslova vře. Stoupají v něm vzhůru rychlostí několika kilometrů za sekundu rozsáhlé bubliny horkého materiálu o teplotě až 5 tisíc stupňů, které svoji velikostí soupeří se samotným Sluncem. Rozpínají se, ochlazují a kondenzuje v nich jemný uhlíkový a křemíkový prach, jenž odtéká do vzdáleného mezihvězdného prostoru. Naopak chladný materiál zde podobně jako v hrnci na rozpálené plotně klesá do teplé náruče spodních vrstev. Výsledkem je zcela proměnný a nesouměrný tvar obřího stelárního měňavce a také polopravidelné kolísání jasnosti. "Momentálně je Betelgeuze kolem maxima jasnosti a na jaře by měla zase slábnout. Pokud už největší jasnosti dosáhla, pak to bylo jen kolem 0,30 magnitudy. Ale možná se ještě trošku zjasní," popsal nám současný stav její dlouholetý pozorovatel Kamil Hornoch z Lelekovic. Dodejme, že kolísá v rozmezí 0,0 a 1,3 magnitudy v cyklech dlouhých několik set dní. Doslova na dveře tak klepe její nezvratný osud v podobě oslnivé supernovy (typu II).

Ilustrační foto...Pro tuto podobiznu jedné z nejjasnějších hvězd na obloze máme už nějakou dobu nádherné důkazy. Záběry a spektra pořízená Hubblovým dalekohledem totiž ukázaly, že zde existují rozsáhlé vzestupné i sestupné proudy vodíkového plynu obohaceného na prvky jaderného hoření. Alex Lobel a Andrea Dupree prostě od počátku roku 1998 až do jara 1999 pomocí zobrazovacího spektrografu STIS čtyřikrát prohlédli Beteulgeuze a získali tak detailní spektrum v radiálním řezu disku řídké stálice. "Zjistili jsme, že je vnější atmosféra neboli chromosféra teplejší než oblasti pod ní a že se v tomto období smršťovala i rozpínala," ve zkratce zhodnotil výsledky Alex Lobel z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Nejvíc překvapivá se však stala existence proudů plynů tekoucích v opačných směrech -- s rychlostí až 15 tisíc kilometrů v hodině."

Pohyb plynu hvězdáři sledovali jednoduše: Díky Doplerovu jevu jsou emisní čáry prvků v oblaku horkého plynu, které se pohybují směrem od nás, posunuty k delším vlnovým délkám, resp. ke kratším vlnovým délkám při letu směrem k nám. Když se díváme na hvězdu jako celek, pak se nám všechny tyto jevy smívají a ve výsledku tvoří jedinou širokou spektrální čáru. Pokud však dosáhnete dostatečného úhlového rozlišení, například pomocí Hubblových detektorů, pak můžete studovat dění na jednotlivých částech disku.

Navíc kosmická observatoř Betelgeuze sledovala také v ultrafialovém oboru prostřednictvím Kamery pro slabé objekty (FOC). V tomto oboru sice není chladná hvězda nijak oslnivá, přesto se podařilo prokázat, že se její jasnost mění v závislosti na dění v atmosféře a že jas disku není zcela rovnoměrný, ale obsahuje jasnější skvrnky. "Snímky nám přesně identifikují několik dosud nerozlišených jasných oblastí," komentoval Alex Lobel. "Spolehlivé vysvětlení dění v atmosféře nám však osvětlí až ostřejší a především častější záběry za delší období."

Ilustrační foto...

Komplikovanou strukturu již dříve ukázal rádiový průzkum Velmi velkou sítí (Very Large Array). Zřetelně asymetrická atmosféra je nejméně 600krát větší než Slunce a má třikrát větší průměr než viditelný disk Betelgeuze.

Vznik jasných skvrn lze vysvětlit mnoha způsoby. Například se mohou podobat známé granulaci sledované na povrchu Slunce. Samozřejmě v patřičně větších měřítcích. A nebo rázové vlny, které mají na svědomí celkovou pulsaci atmosféry. Tyto vlny se mohou rozpadat na menší "šokové vlnky", které náhodně vyplouvají až na povrch a ohřívají tak materiál. Ve hře však může být silné magnetické pole podél jehož siločar existují vzestupné a sestupné proudy různě teplého plynu.

Cesta k vyřešení této tajenky je zatím ještě daleká. Cesta k prohlédnutí nápadné Betelgeuse je však více než snadná. Stačí večer otevřít okno a podívat se nad jihozápad. Kdo by řekl, že se za ním skrývá neklidně pulsující vesmírné srdce?

Jiří Dušek

| Zdroj: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
O svícení 56
Ilustrační foto...
Žeň objevu 1999 -- díl třetí
Ilustrační foto...
Československý astronom 20. století
Ilustrační foto...
Černé Slunce
Ilustrační foto...
Pegas
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691