Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Odporně tajemný Titan

Saturnův měsíc Titan, který je po jupiterově Ganymedu druhým největším měsícem sluneční soustavy, je pravděpodobně mnohem fantastičtějším světem, než se dříve planetární odborníci domnívali. Jsou na něm ledové hory, smrduté kašovité oceány a prší tam kapalný metan?

Ilustrační foto...V roce 1655, kdy kromě našeho Měsíce byly ve sluneční soustavě známy jen čtyři největší družice Jupiteru (Ió, Ganyméd, Kalisto a Europa), objevil holandský astronom Christiaan Huygens Saturnův měsíc Titan. Ačkoliv ho lze spatřit i v poměrně malém dalekohledu jako tečku o jasnosti 8,3 mag, která poslušně krouží kolem své mateřské planety, nejedná se vůbec o objekt blízký Slunci.

Planeta Saturn je od Slunce zhruba desetkrát dále než Země, a povrch Titanu přijímá pouze procento slunečního záření, které dostává naše planeta. Na Titanu tedy i přes den, který trvá téměř 16 pozemských dnů, vládne šero a nepříliš přívětivá teplota kolem -180 stupňů Celsia.

Velké překvapení v dalším výzkumu obřího satelitu přišlo začákem roku 1944, kdy Gerard Kuiper spektroskopicky prokázal atmosféru z čpavku. Titan, měsíc větší než planeta Merkur, se tak stal prvním satelitem s oblačnou přikrývkou. V jeho atmosféře byly později prokázány i jiné organické sloučeniny -- etan, acetylen a etylen. Planetární odborníci tedy více než netrpělivě očekávali průlet sondy Voyager 1: Jak asi bude vypadat tento podivný svět ze vzdálenosti pouhých 4 520 kilometrů?

Když v listopadu 1980 Voyager 1 skutečně kolem Titanu proletěl a poslal do řídícího centra snímky, objevil se na nich portét meruňkově zabarveného tělesa zahaleného do husté atmosféry -- podobně jako planeta Venuše. Citlivé detektory zjistily v atmosféře devadesátiprocentní zastoupení dusíku s příměsí propanu, kyanovodíku a kyanoacetylénu.

Ledové hory na Titanu
Prohlédnout přes hustou dusíkovou atmosféru Titana, která připomíná zamrzlou podobu atmosféry naší Země z počátku její existence, není vůbec jednoduché. Pod oblačnou přikrývku se mohli vědci podívat až v říjnu 1994, kdy byla tvář Titanu po dobu dvou týdnů snímkována Hubblovým kosmickým dalekohledem v blízké infračervené oblasti (ve viditelné oblasti spektra je jeho atmosféra neprůhledná). Tak přišel na řadu objev zajímavého útvaru o velikosti pozemské Austrálie poblíž rovníku.

Ilustrační foto...

Po dalších pozorováních členové výzkumného týmu a zvláště Peter Smith věří, že obrovská jasná skvrna může být oblastí ledových hor. V nízké teplotě na Titanu se totiž nemůže voda zachovat v kapalném stavu, takže pravděbodobně vytváří obrovské ledovce, které jsou tvrdé jako granit. Nad metanovým mořem se nejspíš vytváří vlhký vzduch, který vane k těmto ledovým horám u nichž se tvoří deštná oblaka. Z nich pak metan prší a eroduje ledové hory, které odhalují čerstvý, velmi světlý led.

Existují však i názory, že světlá oblast může být pozůstatkem obřího impaktu, který odkryl část vrstvy ledu přikrytou kůrou Titanu. Dokážete si však představit impaktní kráter o rozloze Austrálie?

Oceán plný metanu
Pokud se na Titanu vyskutuje oceán, bude určitě velmi odlišný od pozemských moří. Břehy Titanova oceánu totiž nebude omývat voda, ale nejspíš kapalný metan. Svědčí o tom, tamní povrchová teplota, při níž může být metan dobře stabilní ve sloučenině s etanem, který byl na Titanu rovněž prokázán. Takový oceán bude nejspíš velmi špinavý, kašovitý a velmi tmavý.

Je možné, že tímto špinavým oceánem může být velká tmavá oblast, nacházející se na prostější straně světlé oblasti považované za ledové hory.

Planetární vědci Jonathan I. Lunine a David J. Stevenson se vysvětlují existeneci metanového oceánu na Titanu následovně: Metan se odpařuje z povrchu a dostává se do atmosféry, kde na něj působí ultrafialové záření ze Slunce a vytváří organický opar, který je podobný smogu vznášejícímu se nad Los Angeles. Tyto velké organické molekuly se slepují jako dehet a klesají v podobě deště zpět na povrch. Ble.

Ilustrační foto...

Metanový déšť
Poslední výzkumy Titanova roztodivného světa také poukazují na exitenci krátce žijících oblaků, které pravděpodbně způsobují metanové deště. Studie v infračervené oblasti spektra pořízené v září 1999 Caitlin A. Griffitovou (Northern Arizona University) odhalily existenci malých obláčků, které vznikají a zanikají v průběhu dvou hodin. Kupovitá oblaka se pohybují ve výšce asi 15 kilometrů nad povrchem a jsou tvořena kapičkami metanu.

Krátká životnost těchto zvláštních mraků nasvědčuje tomu, že se prostě vyprší. Je však docela možné, že kapičky metanu se vypaří dříve než dopadnou na povrch. Griffithová své závěry publikovala minulý týden na zasedání mezinárodní astronomické unie v Manchesteru.

Jak je vidět, máme se v listopadu 2004, kdy do Titanovy atmosféry vstoupí průzkumný modul Huygens sondy Cassini, opravdu na co těšit. Chcete-li vědet, kde se tato sonda, jež nám snad přinese snímky hodné 21. století nalézá stačí navštívit adresu: http://www.jpl.nasa.gov/cassini/today/.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: Internet IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Jedna mlhovina a několik set trpaslíků
Ilustrační foto...
Instantní pamětník 10
Ilustrační foto...
Instantní pamětník 12
Ilustrační foto...
2006: Praha středem hvězdářského světa
Ilustrační foto...
Přelety ISS přes Měsíc
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691