Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Chicxulub a konec dynastie

Geologové evidují již téměř dvě stovky kráterů, které mají na svědomí střety naší planety s velkými meteority, asteroidy a kometami. Žádný z nich se však v posledních letech netěší takové slávě jako Chicxulub.

Ilustrační foto...Když v roce 1978 Glen T. Penfield -- vědecký pracovník Západní geofyzikální společnosti v Houstonu, probíral letecká magnetometrická měření pro mexickou naftařskou společnost PEMEX, narazil na velký oblouk, jenž se v podobě vysokofrekvenčního šumu rýsoval v severní části poloostrova Yucatán. Penfield po srovnání s gravimetrickými mapami získal ihned podezření, že by se mohlo jednat o impaktní (nárazový) kráter.

Naftařská společnost ale tato data zakázala publikovat, a tak muselo uběhnout ještě třináct let než Penfield a Antoniono Z. Camargo -- inspektor z PEMEXu, uveřejnili zprávu o tom, že na gravimetrických a magnetometrických záznamech nakonec doposud největší impaktní kráter na naši planetě.

Nově objevený kráter s průměrem asi 165 kilometrů dostal jmeno podle vesničky Puerto Chicxulub, která leží přibližně nad jeho centrem. Podivné slovo pochází od Mayů a lze ho přeložit jako "ďáblovy rohy". I když se jedná o skutečně velký útvar, nenašel by běžný turista ve zdejším pralese téměř nic zvláštního. Celá impaktní struktura se totiž nachází pod kilometr silnou vrstvou sedimentů, která se zde za dobu existence kráteru navršila.

Ilustrační foto...Od poloviny devadesátých let v těchto lokalitách geologové našli řadu dalších neobvyklých jevů. Ať už to byly suevity (obsahují stmelené úlomky rozdrcených hornin), dobře známé například z impaktního kráteru Ries v Německu, které byly odhaleny v hloubce kolem 1200 metrů, nebo horniny přetavené za působení obrovských tlaků a teplot, není už dnes pochyb o tom, že kráter Chicxulub vznikl při srážce naší planety s asteroidem či kometou o velikosti menšího města (10 až 20 kilometrů).

Podrobné gravimetrické studie odhalily i jeho poměrně dosti zajímavý tvar. Uvnitř vnějšího prstence valů se nachází další koncentrický val s malou centrální vyvýšeninou. Podobné vícenásobné valy bychom našli i na jiných tělesech sluneční soustavy (pánev Caloris Planitia na Merkuru nebo Mare Orientale na Měsíci), jež nesou stopy po dávném kosmickém bombardování. Jedná se ale o tak gigantické struktury, že se vymykají jakémukoliv experimentálnímu modelování. "Pravdou je, že navzdory dvacetiletému výzkumu impaktních struktur, jsme stále daleko od pochopení vlastního mechanismu tak velkých impaktů," potvrdil Benny Peiser, vědecký pracovník zabývající se neo-katastrofami na Liverpool John Moores University.

Ilustrační foto...Gareth Collins, postgraduální student na Britain's Imperial College, však tento měsíc prezentoval na setkání Americké geologické společnosti počítačový model vzniku tohoto impaktního kráteru, který by měl vysvětlit i vznik centrálního koncentrického valu. Obrovská energie impaktu nejprve rozdrtila podložní horniny v hromadu sutin, malých skal a velkých balvanů. Collins rovněž předpokládá, že se tehdy musely generovat akustické vlny, které vyvolávalo mohutné tření velkých bloků skal, jež krátce po impaktu sklouzávaly do hloubky.

Autor tento proces nazval "akustické zkapalnění" a přirovnal ho k hromadě písku. "Jestliže je hromada dostatečně strmá, zrnka blízko vrcholu mohou sklouznout dolů. Písek na dně hromady je však velkou váhou kupy stále více stlačován a celá hromada se začíná bortit vlastní vahou. Collins tvrdí, že podobné procesy uvolnily v kráteru Chicxulub hromady impaktem rozdrceného materiálu a dovolily jinak pevné hornině "cákat" do stran.

Kráterový kolaps nakonec zformoval dočasné středovou vyvýšeninu, která byla třikrát větší než Mount Everest! Centrální výduť se později pravděpodobně zhroutila pod vlastní váhou a vytvořila vnitřní koncentrický prstenec. Podobný jev se vám vytvoří na hladině šálku čaje, po té, co do něj vhodíte kostku cukru. Kráterový kolaps jakkoliv zkapalněné okolní horniny byl jen dočasný a jediným pozůstatkem je dnes právě vnitřní koncentrický val.

Ilustrační foto...

Collins spolupracuje s Jay Meloshem, geofyzikem z Měsíční a planetární laboratoře na Arizonské univerzitě. Jejich počítačové modely jsou založeny na seizmických datech. Collins tvrdí, že zatímco ostatní geologové zůstávají vůči této hypotéze skeptičtí, jeho kolegové, kteří se zabývají studiem velkých impaktů tuto myšlenku přijímají. Je možné, že se tento model možná brzy dostane do obecného povědomí, avšak podle mnohých názorů bylo "zkapalnění" hornin způsobeno spíše teplem než akustickými vlnami.

Záhady okolo koncentrického valu kráteru Chicxulub ale rozhodně nejsou tím pravým důvodem jeho slávy. Katastrofický vznik této obrovské struktury je často obsazován do filmových rolí zvláště díky jejímu stáří. Na základě radiometrického datování, které nezávisle stanovili Carl Swisher v roce 1992 a Virgil Sharpton v roce 1993, je totiž impaktní kráter Chicxulub starý 65 milionů let, což se kryje s obdobím masového vymírání dinosaurů.

Tady končí i první část našeho příběhu, jehož závěr se objeví až ve čtvrtečním vydání Instantních astronomických novin. V každém případě si nenechejte v úterý večer na ČT1 ujít závěrečnou část zatím šestidílného seriálu Putování s dinosaury.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: Space.Com a řada dalších IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Meteorologická trilogie
Ilustrační foto...
Evropské plány v kosmonautice
Ilustrační foto...
O svícení 30
Ilustrační foto...
Opuštěný, odpojený…
Ilustrační foto...
Odkud létají raketoplány...
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691