Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Katastrofa Challengeru

Před patnácti roky, 28. ledna 1986 v 11:38 místního východoamerického času, odstartoval na poslední cestu raketoplán Challenger se sedmi odvážnými astronauty.

Ilustrační foto...Prvním signálem potíží byl nezřetelný obláček bílé páry, po němž následoval v T + 0,445 s černý kouř, unikající z míst, kde se spojuje spodní a dolní prostřední segment pravého pomocného startovacího motoru. Toto místo bylo před startem silně ochlazeno vzduchem, proudícím kolem odhazovací nádrže ET (External Tank), naplněné kapalným vodíkem. Mráz způsobil ztuhnutí gumového těsnění i ztrátu plastičnosti tmele, který nestačil utěsnit spáru. Horké plyny do ní vnikly a začaly spalovat gumové těsnění i vnější tepelnou izolaci pomocného startovacího motoru. Sledovací kamery registrovaly tento slabý pramének kouře až do T + 12 sekund.

Zdá se, že spára se pak dočasně přece jen utěsnila, přinejmenším alespoň částečně. V T + 20,084 s v souladu s plánem byly přiškrceny hlavní kyslíkovodíkové motory SSME (Space Shuttle Main Engines) na 94 % výkonu a v T + 36,084 s na 65 %, protože raketoplán se blížil ke zvukové bariéře, kdy je aerodynamické namáhání největší. Přibližně 40 sekund po startu autopilot zaregistroval silné nárazy bočního větru a opravil automaticky kurs letu. Tyto poryvy však mohly rozkmitat konstrukci pomocného startovacího motoru.Ilustrační foto...

Silné aerodynamické namáhání při překonávání rychlosti zvuku zřejmě svými vibracemi opět porušilo těsnost spoje. V T + 58,762 s sledovací kamery znovu zaregistrovaly únik černého kouře z boku pomocného startovacího motoru; bylo to přibližně v době, kdy vnější síly dosáhly svého maxima. V T + 59,237 s z boku motoru vyrazil plamen, který se rychle zvětšoval a jehož tvar se v 60,497 s po startu náhle změnil, pravděpodobně v důsledku toho, že dosáhl až na povrch odhazovací nádrže. Již předtím, v T + 60,004 s, zaregistrovaly přístroje odchylku tlaku ve spalovací komoře pravého motoru proti plánu. Hodnoty tlaku jsou však předávány na Zemi jednou za sekundu a nepatří ke kriticky sledovaným hodnotám. Od T + 62,472 s opět Challenger prolétal oblastí silné turbulence a po tři sekundy autopilot opakovaně korigoval dráhu. Další dramatická změna ve vzhledu plamene nastala v T + 64,664 s, kdy zřejmě došlo k prvotnímu poškození odhazovací nádrže a unikající vodík se vznítil. Zatím byl otvor malý, takže se neprojevil na poklesu tlaku v nádrži; v měřitelné míře došlo k zastavení programovaného růstu tlaku v odhazovací nádrži ET až v T + 66,764 s. Mezitím plamen šlehající z pomocného startovacího motoru se stále zvětšoval a začal zasahovat i závěsy, kterými byl motor připoután k odhazovací nádrži.

K začátku vlastní destrukce raketoplánu došlo v T + 72,141 s. Nečekaná síla začala táhnout Challenger se zrychlením 0,227 g směrem doprava. Podle odhadu vyšetřovací komise v tomto okamžiku povolil spodní závěs pomocného raketového motoru. V T + 72,201 s gyroskopy na motoru zaregistrovaly nečekaný pohyb. Spodní část startovacího motoru se začala odklánět směrem ven, zatímco jeho špice se začala přibližovat k přední části odhazovací nádrže. Ilustrační foto...

T + 72,281 s: gyroskopy zaregistrovaly, že částečně uvolněný motor se začal pohybovat směrem ke křídlu Challengeru.

T + 72,564 s: autopilot se snaží korigovat dráhu maximálním vychýlením trysek. Počítače současně registrují pokles tlaku na vstupu do turbočerpadel hlavních kyslíkovodíkových motorů SSME a v marné snaze zastavit další pokles otevírají ventily záložního tlakování.

T + 72,661 s: autopilot nemůže zvládnout asymetrický tah a raketoplán začíná se zrychlením 0,254 g uhýbat vlevo od dráhy. Otvor na boku pravého motoru je již tak velký, že v T + 73,044 s je tlak uvnitř spalovací komory o plná 4 % nižší, než žádal plán. To byla poslední data z pomocného startovacího motoru před zánikem raketoplánu.

Mezitím se špice tohoto motoru přiblížila k odhazovací nádrži a zabořila se do jeho stěny. V T + 73,137 s se přední část nádrže zahalila do mlhy rozprášeného kapalného kyslíku a vodíku. O pouhých 22 milisekund později zaregistrovaly řídící obvody hlavních motorů náhlý pokles v tlaku dodávaných pohonných hmot. Oblak kyslíku a vodíku se rychle rozšiřoval a zároveň aerodynamické síly rozervávaly těžce poškozenou nádrž. V T + 73,162 s se již roztáhl podél celé nádrže a v T + 73,191 s unikající vodík vzplanul v prostoru mezi odhazovací nádrží a raketoplánem. Požár se rychle rozšířil, až v T + 73,282 s dosáhl k poškozenému místu a v T + 73,304 s celá odhazovací nádrž explodovala.

Přestože došlo k explozi asi 82 tun kapalného vodíku, raketoplán dosud vysílal data a jeho hlavní motory SSME dosud běžely, využívajíce zbytků pohonných hmot v potrubí. Ty však rychle docházely a v T + 73,534 s se proto automaticky vypnul první motor hlavn9ch motorů.

Neřízený raketoplán se působením aerodynamických sil začal rozpadávat. Ulomila se křídla a od nákladového prostoru se oddělila přední část s kabinou posádky. Poslední data byla vyslána v T + 73,631 s.Ilustrační foto...

Zpočátku se zdálo, že úder exploze byl zcela zničující. Analýza stovek fotografií i průzkum zbytků pilotní kabiny Challengeru, vylovených ze dna moře, však ukázaly, že vnější trup zachytil největší část nárazu. Jak se nyní zdá -- a většina členů vyšetřovací komise se k tomu přiklání -- exploze kosmonauty neusmrtila a není vyloučené, že mohli dokonce zůstat při vědomí po celé tři až čtyři minuty volného pádu kabiny do moře.

Pomocné startovací motory SRB, které katastrofu způsobily, pokračovaly v neřízeném letu. Protože hrozilo nebezpečí, že se zatoulají nad pevninu, byly v T + 110 s rádiovým povelem zničeny.

redakce

| Zdroj: Antonín Vítek, Havárie raketoplánu Challenger, Vesmír 10/1986 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Very Large Array Radio Telescope
Ilustrační foto...
Odhalila družice COBE "otisky božích prst
Ilustrační foto...
Rychlejší přežije
Ilustrační foto...
Nobelovka pro nicotná neutrina
Ilustrační foto...
Drobky ve vzdálených končinách -- díl pátý
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691