Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Co je to Sdružení hvězdáren a planetárií?

Pár otázek a pár odpovědí kolem jedné hezké, české organizace.

Ilustrační foto...Sdružení hvězdáren a planetárií je občanské sdružení, které vzniklo na počátku roku 1991. Zástupci jednotlivých hvězdáren a planetárií, stejně jako někteří individuální členové, se jeho prostřednictvím snaží vzájemně informovat a spolupracovat při odborném vzdělávání pracovníků a spolupracovníků jednotlivých institucí. Sdružení se též -- při jednání s orgány státní i místní samosprávy -- snaží ochraňovat zájmy jednotlivých hvězdáren a zastupuje je ve sporech, které se týkají jejich astronomické činnosti. Podílí se na přípravě předpisů a norem souvisejících s provozem hvězdáren.

Kdo je členem Sdružení?

Většina velkých i malých českých hvězdáren a planetárií, slovenská hvězdárna v Rimavské Sobotě. Tyto instituce delegují reprezentanty do jednotlivých orgánů sdružení.

Kdo Sdružení reprezentuje?

Nejvyšším orgánem sdružení je sněm, který je pravidelně svoláván jednou za dva roky. Ten volí osmičlennou radu, která pak sdružení zastupuje během jednotlivých jednání mezi sněmy. Ve skutečnosti se ale na práci ve sdružení podílí celá řada dalších lidí, kteří spolupracují v neformálních skupinách. Ty vznikají (a vzápětí zanikají) při řešení nejrůznějších aktuálních témat. Namátkou jmenujme organizování odborných seminářů, problematika bezpečnosti práce, příprava odborných publikací...

Co všechno Sdružení v minulosti organizovalo?

V minulosti jsme se zaměřili především na obhajování zájmů jednotlivých hvězdáren a organizování seminářů pro pracovníky a spolupracovníky jednotlivých institucí. Sdružení se také stalo partnerem pro Ministerstvo kultury ČR a další státní orgány a pokoušelo se ovlivňovat přípravu nejrůznějších předpisů i zákonů, které se dotýkají hvězdáren. Podíleli jsme se také na vydání řady astronomických publikací: Hvězdné nebe bez dalekohledu, Báječný svět hvězd, Hvězdářská antiročenka 1998, 1999 a 2000 a sborníky z řady našich seminářů. Materiály, které se týkají naší činnosti, se snažíme publikovat i na Internetu.

Jaké má sdružení plány do budoucna?

Kromě již výše uvedených aktivit se v současné době Sdružení navíc vydává směrem zvyšování odborné úrovně pracovníků a spolupracovníků hvězdáren a vlastně všech lidí, kteří se zajímají o astronomii. Naši velkou výhodou je efektivní jednání, založeném především na neformálních vztazích.

Proč se stát členem sdružení?

Z mnoha důvodů. Budete informování o zajímavých astronomických akcích, na jejichž organizaci se podílíme. Navíc na ně budete mít zajištěn vstup za nejmenší možný poplatek (ne-li nulový). Skoro každý rok se nám také podaří vydat nějakou astronomickou publikaci. Valná část nákladu se pak podle spravedlivého klíče (zdarma) dělí mezi jednotlivé členy. Podle možností budete též informováni o nových předpisech a vyhláškách a o tom, jak s nimi nakládat. Roční členský příspěvek přitom není nijak veliký: Pro hvězdárnu s více než jedním zaměstnancem 1500,- Kč, pro instituci s jedním zaměstnancem a méně 300,- Kč. Informace o nás hledejte na http://sdruzeni.hvezdarna.cz.

Ptal se Jiří Dušek, odpovídala Eva Marková

redakce

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Nová exo éra dalekohledu Subaru
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 71
Ilustrační foto...
Rozpadající se kometa 73P
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2006
Ilustrační foto...
Týden s Vesmírem
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691