Hercules A olbřímí laloky

Karl G. Jansky Very Large Array – tak se od jara tohoto roku jmenuje známá soustava antén v Novém Mexiku. Na počest zakladatele radiové astronomie byla  přejmenována v rámci rozsáhlé rekonstrukce elektroniky a související infrastruktury. Díky tomu se stala  řádově citlivější a přesnější, i když původní paraboly zůstaly stejné.

Původní stavbu hvězdárny schválil kongres USA v roce 1972 a používat se začala ještě před úplným dokončením v roce 1980. Během dlouhé historie proběhlo pomocí antén více než třináct tisíc pozorování necelých tří tisícovek astronomů z celého světa. Středem pozornosti se stala celá plejáda kosmických objektů – počínaje nejbližším okolím Země, konče nejvdzálenějšími kvasary na samých hranicích vesmíru. Krom mnoha odborných publikací přispělo VLA k několika stovkám disertačních prací. Jednoznačně se tak observatoř zařadila mezi nejproduktivnější zařízení svého druhu.

Rozsáhlá rekonstrukce elektroniky VLA začala už na počátku tohoto tisíciletí, úplně dokončena má být ještě letos. Nahrazeny byly původní elektronické součástky, výpočetní středisko, instalovány byly optické kabely umožňující rychlý přenos objemných dat. Ve výsledku tak byla aparatura vyladěna na více než desetkrát větší citlivost než v původní konfiguraci.

hercules-a

Hercules A. Pozorování v radiovém a optickém oboru. NASAESAS. Baum & C. O’Dea (RIT), R. Perley and W. Cotton (NRAO/AUI/NSF),  Hubble Heritage Team (STScI/AURA)