Jáma v podkově Pegasově

Rozmarné Babí léto láká k vyjížďkám do přírody. Sluneční paprsky pořád hřejí, vůně bramborové natě se mísí s tabákem a koňským potem. Pravé dobrodruhy lákají temná místa v lůně přírody. Večery v pánské společnosti jsou dlouhé, oheň i červené víno hřeje stejně jako touha v srdci po té jediné, osudové. Jasná temná obloha nabízí úžasné pohledy do Vesmíru a zavdává k duchaplným diskusím.

Vysoko na podzimním nebi, v oblasti pomyslných nohou nebeského oře, znázorněného souhvězdím Pegase, můžeme najít malou skupinku galaxií. Na první pohled si je snad lze splést s hvězdami, ale pečlivější zkoumání bočním pohledem či dlouhá expozice odhalí jejích mlhavé vzezření. A co víc, je těžké si nevšimnout spirálních ramen, ovšem ne pěkné pravidelné struktury, nýbrž podivně zdeformovaných do neobvyklých tvarů.

Snímek Stephanova kvintetu, původně určený jako test dalekohledu. Vznikl pomocí 20cm dalekohledu, běžné CCD kamery a 80 minutové expozice.Vznikl pomocí 20cm dalekohledu, běžné CCD kamery a 80 minutové expozice.

Snímek Stephanova kvintetu, původně určený jako test dalekohledu. Vznikl pomocí 20cm dalekohledu, běžné CCD kamery a 80 minutové expozice.

Podrobné snímky z kosmických dalekohledů ukazují nejen detaily v ramenech, ale zavdávají podezření, že jde o interagující galaxie. Mluvme bez obalu, jsme mezi gentlemany, jde o velmi pěkný příklad srážejících se galaxií, objektů, které jsou ve Vesmíru poblíž a jejichž vektory rychlostí míří navzájem na sebe. Samotná srážka není nijak destruktivní, spíše se tyto objekty navzájem prolnou a utvoří nový objekt (simulace naznačují, že by to mohla být nová, větší eliptická galaxie). Srážku jasně potvrzuje pozorování v rentgenové oblasti, které ukazují horký stlačený plyn mezi galaxiemi. To jak galaxie před sebou hrnou okolní materiál. Scénář je to možná zajímavý, ale je schopen odpovědět i na obecnější otázky?

  • Není divné, že se na jednom místě Vesmíru objevilo najednou hned pět galaxií (příliš mnoho podobných objektů zatím neznáme).
  • Co se asi stane s jádrem, obvykle černou dírou, po splynutí dvou galaxií?
  • Je v okolí Stephanova kvintetu potenciálová jáma z temné hmoty?

Kdo ví, ale snad se odpovědí dočkáme dříve, než se nad touto jámou zastaví pomyslné kosmické kyvadlo.

Maude Lebowski