Kratce

„Všude je plno úplatkářů a korupce. Lidé se oddávají kratochvílím a vyhýbají se práci. Děti nedbají příkazů svých rodičů. Kdekdo se pokouší psát knihy. Je nepochybné, že konec světa se blíží.“ Záznam na asyrské destičce, asi 2800 př. n. l.